info@registrujeme.sk

+421 904 302 176
(Po-Pi 10:00-16:00 hod.)

Formy linkbuildingu

 

Spätné odkazy možno budovať rôznymi spôsobmi. Niektoré sú jednoduché a bezplatné, iné vyžadujú rôzne  znalosti či finančné prostriedky.

Za základný spôsob linkbuildingu možno považovať registráciu do katalógov. Na Slovenskom internete existujú desiatky katalógov stránok, avšak nie všetky sú  hodné pozornosti.

Výmena odkazov s ostatnými stránkami patrí medzi najbežnejšie formy získavania spätných odkazov. Tento spôsob linkbuildingu je však menej účinný ako budovanie jednosmerných odkazov.

Pokročilejšou formou linkbuildingu je publikácia PR článkov. Tieto články je možné uverejniť na rôznych weboch (zväčša špecializovaných PR weboch) spolu so spätným odkazom. Na väčšine PR webov je umiestnenie PR článkov  bezplatné. Na ostatných internetových stránkach je možné publikovať PR článok za určitý poplatok po dohode s majiteľom stránky.

Jednou z najefektívnejších spôsobov získavania spätných odkazov je tvorba minisites a microsites, ktoré spoločne zaraďujeme do kategórie  podporných stránok. K týmto formám linkbuildingu patrí aj blogovanie. Tieto stránky majú aj iný význam ako SEO – prinášajú aj  priamu návštevnosť.

Nákup spätných odkazov je finančne najnáročnejší spôsob linkbuildingu. Často je to však jediný spôsob, ako získať niektoré špecifické odkazy.

Za najnáročnejšiu formu linkbuidingu sa považuje linkbaiting, ktorý je ideálnym spôsobom, ako budovať spätné odkazy. Tak ako s inými ideálnymi vecami, aj linkbaiting je v reálnom svete veľmi problematický. Podstata linkbaitingu pozostáva vo vytvorení obsahu, na ktorý budú ľudia prirodzene odkazovať. Problém je, že mnohé weby, ako napríklad eshopy, môžu len ťažko vytvárať takýto obsah.  Voči linkbaitingu pracuje aj fakt, že slovenský internet je pomerne malý.