info@registrujeme.sk

+421 904 302 176
(Po-Pi 10:00-16:00 hod.)

Čo je to katalóg stránok?

 

Online katalóg je taký typ webovej stránky, ktorá sa špecializuje na zhromažďovanie odkazov na iné webové stránky. Tie sú začlenené do rôznych kategórii v katalógu podľa ich funkcie, tematiky a obsahu.

Katalógy na rozdiel od vyhľadávačovnezobrazujú zoznam webových stránok na základe kľúčových slov, ale na základe kategórii a podkategórii. Kategorizácia webových stránok zoskupuje podobné stránky do kategórii a preto jedna stránka môže byť vložená do obmedzeného množstva kategórii. Online katalógy umožňujú vloženie stránky a tiež jej overenie kompetentnou osobou pred zahrnutím stránky v relevantnej kategórii.

Väčšina katalógov sú veľmi všeobecné a obsahujú obrovský zoznam rôznych druhov webových stránok v rôznych kategóriách, krajinách a jazykoch. Existujú tiež niche katalógy zamerané na určité regióny, jazyky alebo špecifické oblasti, na príklad nákupný katalóg zahrňujúci elektronické obchody v určitom regióne. Online katalógy majú rôzne vlastnosti a ich kvalita často závisí na cene za poskytnutie zahrnutia webovej stránky do katalógu.